Aanspraken basisverzekering per 1 januari 2012

Nieuws >>

Fysiotherapie is direct toegankelijk

Sinds 1 januari 2006 hebt U geen verwijzing meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Dit is een besluit, dat de minister van volksgezondheid genomen heeft.

Tijdens uw eerste afspraak wordt,via een onderzoek, bepaald of U op het juiste adres bent voor Uw klacht. Als dit het geval is dan wordt U behandeld en worden zonodig, vervolgafspraken gemaakt. Als dit niet het geval is dan adviseren wij U contact op te nemen met uw huisarts of met een andere zorgverlener.

Rechtstreekse toegang tot de fysiotherapeut wordt door alle zorgverleners vergoed. Het is namelijk een wettelijke regeling, die door de minister bepaald is.

Fysiotherapie: een introductie

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hogeschool voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels en richtlijnen voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennis-uitwisselingsprojecten. De fysiotherapie investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang. Centraal staat uw belang: nu en de toekomst.

De behandeling

Jaarlijks brengen ruim 1,5 miljoen mensen een bezoek aan een fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleeghuis. Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten en de ernst ervan. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.


Vergoeding

Fysiotherapie wordt sinds 01-01-2004 vergoed uit de AANVULLENDE VERZEKERING. Hebt U geen aanvullende verzekering afgesloten, dan moet U de behandelingen zelf betalen. Er zijn echter UITZONDERINGEN.

Bij kinderen onder de 18 jaar wordt :
Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering.

Bij volwassenen boven de 18 jaar:
De minister heeft een lijst gemaakt waarop staat bij welke klachten u recht hebt op vergoeding uit de basisverzekering. We noemen dit de lijst van minister Borst. Op deze lijst staan veel chronische klachten maar ook status na operatie en status na breuk. Uw fysiotherapeut kan U vertellen of uw klacht hier onder valt.

Let op: deze vergoeding uit de basisverzekering gaat pas in vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moeten dus altijd uit de aanvullende verzekering betaald worden, ook als Uw klacht op de chronische lijst staat.

U kunt hierover altijd informatie inwinnen bij Uw fysiotherapiepraktijk

Sinds 1 januari 2008 heeft Uw verzekering een eigen risico ingevoerd.

Als Uw behandelingen echter vergoed worden uit de aanvullende verzekering, dan betaalt U GEEN eigen risico. Het eigen risico geldt namelijk alleen voor kosten, die gemaakt zijn ten laste van de basisverzekering.

Ieder jaar opnieuw kunt U beslissen of U al dan niet bij Uw verzekering blijft. Ook kunt U elk jaar Uw aanvullende verzekering wijzigen.

Tarieven

Bij alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. In het contract staat welk tarief Uw zorgverzekeraar voor fysiotherapie vergoedt. Ook de tarieven voor specialisatie als bijvoorbeeld manuele therapie zijn in het contract vastgelegd. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen tarieven. U kunt de tarieven opvragen.

VWS geeft aan dat de overgang op 1 januari aanstaande 'hard' is. Dat wil zeggen dat wanneer een patiënt op 1 januari nog geen aanspraak op zorg voor rekening van de Zorgverzekeringswet (de basisverzekering) heeft hij/zij na 1 januari moet aanvullen tot 20 behandelingen.

Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken:

Een patiënt met een aandoening die op de 'chronische lijst' staat, heeft op 31 december 5 behandelingen voor die aandoening gehad die uit de aanvullende verzekering zijn vergoed. Na 1 januari zal deze patiënt nog 15 behandelingen zelf moet betalen of uit zijn/haar aanvullende verzekering vergoed moeten krijgen, voordat hij/zij aanspraak op zorg vanwege de zorgverzekeringswet (basisverzekering) krijgt. Hiernaast zou in sommige gevallen de termijn (de gestelde maximale behandelduur bij de betreffende indicatie) die op de lijst staat belangrijk kunnen zijn.

 

Neem contact op met Arnold voor verdere informatie hierover.

Terug
Praktijk Hilvarenbeek
Praktijk Riel